Etusivu

 

 

Lämmitys

Suomen sijainnista pohjoisella pallonpuoliskolla 60 ja 70 leveysasteen välillä seuraa välttämätön tarve lämmittää rakennuksia. Jo hyvin varhain opittiin suoraa auringon säteilyä hyödyntämään luontaisena lämmönlähteenä sijoittamalla ovi- ja ikkuna-aukkoja rakennuksen eteläseinustalle. Myös tiettyjä eristemateriaaleja rakenteisiin lisäämällä pyrittiin estämään lämmön siirtyminen ulospäin. Hyvin pitkään lähes ainoana lisälämpöä tuottavana tapana oli kuivien puiden polttaminen.

Ilmalämpöpumput

https://www.lampotilamestarit.fi/

Vedensäästö

http://www.greonia.fi

Peltityöt ja kattoremontit

https://www.rakennuspeltivilkki.fi/

Rakennusten lämmityksessä puu on säilyttänyt vahvan aseman vaikka polttopuiden osuus onkin koko ajan pienentynyt. Samalla vastaavasti sahojen, puu- ja vaneriteollisuuden sekä puunjalostus- ja paperiteollisuuden sivu- ja jätetuotteiden polttoainekäyttö niin tehdasrakennusten lämmityksessä kuin myös kaukolämmön tuotannossa on lisääntynyt. Kaukolämpö onkin tällä hetkellä eniten käytetty lämmitysmuoto asuinrakennuksissa, koska sitä on helposti saatavilla varsinkin taajamissa ja kaupungeissa. Kaikkien rakennusten tarvitsema lämmitysenergia on nykyään noin neljännes maassamme käytetystä kokonaisenergiasta

Pientaloissa on käytetty lukuisia vaihtoehtoisia tapoja puulämmityksen jälkeen ja sen rinnalla. Öljylämmityksen suosio päättyi 1970-luvun energiakriisin ja tällöin moni siirtyi vaivattoman sähkölämmön käyttäjäksi. Riippuen eri aikoina valtiovallan energiapolitiikan painopisteistä ja subventioista niin toisinaan rohkaistaan kotimaisen energian käyttöön ja toisinaan taas painotetaan kaikkea uusiutuvaa turve mukaan lukien. Viime vuosina lämpöpumput ovat yleistyneet uudisrakentamisessa ja myös lisälämmön tuottajina vanhoissa rakennuksissa. Niiden avulla lämpöä siirretään ilmasta, maaperästä tai vesistöstä rakennukseen. Hyvällä talo- ja LVI-suunnittelulla ja toteutuksella, aurinkoenergiaa ja lämpöpumppuja hyödyntäen sekä onnistuneella lämmöntalteenotolla niin poistoilmasta kuin myös jätevesistä hyvin eristetty pientalo ei lämmitykseen juuri muuta energiaa asukkaiden tuottaman lämmön lisäksi tarvitse.

Rakennustyömaa

 

Copyright © 2017-2019 Code Merker, code@mergercode.com, Turku